Toto je přepis z článku, který o nás vyšel v novinách radnice Prahy 8 zvaných "Osmička". Pokud nabydete dojmu, že o nás ti novináři hezky píší, přečtěte si dole jméno autora.

Klub českých turistů v Kobylisích

 

Klub českých turistů působí v Kobylisích již jedenáct let. Jeho základem byl nový dorostenecký a juniorský oddíl odboru turistiky TJ Admira Kobylisy, který byl založen v roce 1986. Do této doby měli odrůstající členové dětských turistických oddílů možnost dále turistovat pouze v oddíle, jehož činnost byla převážně vodácká. Nový oddíl nabízel například výkonnostní turistiku, netradiční formy a společenské akce. Historickým mezníkem je pak rok 1990, kdy se tehdejší TJ Admira vrací ke svým sokolským tradicím a turistické oddíly hledají vlastní cestu. Dětské oddíly se "vracejí" ke skautingu a obnovují 24. středisko SEVER. Vodácký oddíl starších zůstává v Sokole a historicky nejmladší turistický oddíl starších pokračuje jako Klub českých turistů při Sokole Kobylisy.

Někteří členové odcházejí, jiní se oženili a vdali a posléze se objevují první rodiny, které i s dětmi chtějí pokračovat v turistické činnosti. A tak se postupně z juniorského oddílu stává nejprve oddíl kombinovaný, později oddíl rodičů s dětmi. Na doporučení členských rodin a díky popularitě oddílu v KČT se postupně připojují další rodiny. Dnes je v oddíle přes dvacet rodin s téměř padesáti dětmi do 10 let. Nejvíce dětí je předškolního a ranně školního věku, ale stále přibývají další. Činnost oddílu je plně přizpůsobena dětem. Snímky našich členů se objevují v celostátním magazínu TURISTA a půlroční Filípek Jirák byl dokonce jedním z nejmladších účastníků mezinárodního hvězdicového putování EURORANDO.

Nejvíce se věnujeme cyklistice. Děti jezdí na sedačkách nebo v přívěsných vozících a v 5 letech již začínají jezdit na svých kolech. Naši dospělí členové se podílí na návrhu vyznačení cyklotrasy okolo Prahy. Nechybí ani pěší akce, někdy i "kočárkové" nebo zajímavé exkurze. Tak jsme například navštívili elektrárnu ve Štěchovicích, Chrustenickou šachtu, Rudolfovu štolu nebo Skanzen těžby vápence Solvayovy lomy a někteří i spluli kousek Berounky nebo Otavy. V zimě nechybí pobyty na horách spojené s výcvikem lyžování a sněhovými hrátkami. V létě loňského roku jsme se vypravili za skřítky do Zbraslavic, kde děti denně plnily úkoly jednotlivých skřítků a na závěr opravdu vykopaly truhlu plnou čokoládových zlaťáků. Ke zdaru akce přispěla i finanční podpora MČ Praha 8. Dnes fungujeme jako odbor KČT KOBYLISY s právní subjektivitou a kapacita klubu dokonce už ani nestačí. Někteří členové spolupracují i s ústředními orgány KČT a několik let se podílejí na organizaci turistického pochodu "Zimní Prahou". Ten letošní se koná v neděli 20. ledna 2002 a start je mezi 8.00 - 8.30 ve stanici metra Jinonice.

Kromě oddílu rodičů s dětmi máme Turisticko-tábornický oddíl BONAJ AMIKOJ, který se pravidelně schází na Ďáblické hvězdárně. Jedná se o dětský oddíl sdružující zejména děti z Ďáblic, Březiněvsi, který se věnuje tábornické činnosti, poznávání přírody a dalším dovednostem. Vede jej zkušená a osvědčená cvičitelka turistiky mládeže a letní tábor je vždy zaměřen na určité období naší historie. Příležitostně spolupracuje také s MČ Ďáblice, která jeho činnost podporuje.

Třetím oddílem sdruženým v KČT Kobylisy je oddíl SHIN-KO-DO. Jeho působení je již mimo obvod Prahy 8. Působí zejména v oblasti Malešic a Holešovic a kromě bohaté turistické činnosti také spolupracuje s YMCOU, kde se věnuje bojovým uměním, jako je karate apod. I tento oddíl vedou zkušení vedoucí. Stálé sídlo naše organizace bohužel nemá, ale můžete nás najít každou středu na Ďáblické hvězdárně.

 

 

Ing. Ivan Press, předseda KČT Kobylisy

 

 

Originál strana z novin. Pozor, má 330kB. Trpělivost při stahování.